Wat krijg je voor je lidmaatschap:

  • Contact met mede-ondernemers
  • Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
  • Ondernemersborrels in combinatie met een bedrijfsbezoek bij één van de mede-ondernemers
  • Je draagt (in)direct bij aan de ontwikkeling van het dorp Almen.

Wat krijg je niet:

  • Saaie netwerkborrels
  • Veel vergaderingen
  • Extra verplichtingen.

De vereniging is een algemene organisatie, welke openstaat voor alle ondernemers en beroepsbeoefenaren, alsmede voor alle groeperingen van ondernemers en beroepsbeoefenaren in Almen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en die doel en grondslag onderschrijven.

Het lidmaatschap van de ondernemersvereniging kost op jaarbasis € 80,-. De factuur van de contributie kan je de 1ste maand van elk nieuwe jaar verwachten. De betalingstermijn hiervan is 14 dagen.

De berekening van de verschuldigde contributie, als je later in het jaar lid wordt, is als volgt: voor elk verlopen kwartaal op datum van inschrijving wordt een evenredig deel van €20,- in mindering gebracht op de contributie van dat jaar.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email aan de secretaris te worden doorgegeven voor de 31ste december van het nog lopende jaar van het lidmaatschap.

Wij willen je ook graag informeren hoe wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. Meer hierover kan je lezen in het Privacy Statement van de Ondernemersvereniging Almen.

Wij als bestuur zijn blij je als nieuw lid van de Ondernemersvereniging Almen te mogen verwelkomen!

Ondernemersvereniging Almen:
IBAN: NL 85 RABO 0301 4218 54
KvK: 40103541

 

Inschrijfformulier

Met het invullen en verzenden van onderstaand formulier gaat u akkoord met ons Privacy statement.