Almen kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven en is toeristisch zeer in trek. Dit is mede te danken aan de prachtige natuur waarmee wij zijn omgeven. Mede hierdoor nodigt ons dorp uit om één van de vele fiets – of wandelroutes af te leggen. Het is goed toeven op één van de campings of in de hotels, bed & breakfasts en restaurants die u met de bekende Achterhoekse gastvrijheid ontvangen.

Maar Almen heeft veel meer te bieden, er zijn veel ondernemers actief. Deze bedrijven doen er alles aan om een ieder van alle gemakken te voorzien en onze leden ontvangen u graag.

scheggertdijk

Wij houden ons bezig met de vraag; hoe houden we Almen levendig, gezellig en op de kaart? Onze leden -ondernemers- zijn betrokken met Almen en werkzaam binnen of buiten de dorpsgrenzen.

Het aantal leden van de vereniging blijft elk jaar nog steeds stijgen. Naast dat de vereniging ondernemers met elkaar in contact wil brengen, hebben we een breder doel. “We willen Almen leefbaar en gezellig houden en daarnaast vertegenwoordigen wij de ondernemers, hun belangen en doelen.”

Wij organiseren de jaarlijkse Sinterklaas intocht, tijdens de donkere dagen in december brengt de Ondernemersvereniging licht in het dorp door het ophangen van de verlichting en plaatsen van de verlichte kerstboom op het plein voor de kerk en het organiseren van een Kerstmarkt. Nieuwe inwoners in Almen verwelkomen wij met een “Goody Bag”.

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden en kleinbedrijf in Almen.  Tevens heeft de vereniging ten doel het organiseren van activiteiten in Almen en directe omgeving ten behoeve van de leden van de vereniging en het algemeen belang in het werkgebied en het eventueel sponsoren van diverse activiteiten in het werkgebied.

Samen zorgen we voor een levendig en gezellig dorp!

baileybrug

Historie : “Bij ons in Almen” Kring van ondernemers

Na het opheffen van de “Ondernemersvereniging Gemeente Gorssel” in 1984, ontstond er bij enkele Almense ondernemers het idee een eigen vereniging op te richten. Zo werd op 11 maart 1985 een oprichtingsvergadering belegd waarvoor alle plaatselijke ondernemers werden uitgenodigd. Met het akkoord van de 22 aanwezigen was de ondernemersvereniging “bij ons in Almen” een feit. Deze naam lag bij de aanwezigen goed in het gehoor door de tv uitzending van de KRO Bij ons in …Nederland, vanuit Almen uitgezonden.

Het doel van de vereniging werd omschreven als “het behartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen van de leden ondernemers in nauwe samenhang met de bevolking”. Tevens zal de vereniging trachten het welzijn van ons dorp, in al haar facetten en voor jong en oud, te bewaren en te verstevigen. Deze doelstelling geldt nog steeds en is het uitgangspunt voor het organiseren van verschillende activiteiten en voor het actief deelnemen aan vergaderingen of gesprekken op plaatselijk maar ook op gemeentelijk niveau met betrekking tot de leefbaarheid in Almen.

Op 9 juni 2015 was er een statutenwijziging met de naamswijziging naar : Ondernemersvereniging Almen