OVA  : Belangen behartigen van de ondernemers in Almen

Dat is waar de Ondernemersvereniging Almen voor staat.  Wij streven er naar om een brede ondernemersvereniging te zijn waar alle ondernemers die gevestigd zijn in Almen of woonachtig zijn in Almen of directe omgeving lid van kunnen zijn.  Voorop staat de netwerkfunctie in Almen. Een ondernemersvereniging waar netwerken, elkaar leren kennen en elkaar versterken voorop staat. Alle ondernemers moeten zich daarbij welkom voelen. Of je nou ZZP-er bent, agrariër of een dienstverlener.  Je bent net zo welkom als ondernemers uit de bouw, horeca of vrije beroepen.

Almen

Wij onderhouden contacten met omliggende ondernemersverenigingen en andere organisaties en vervullen een rol in de belangenbehartiging richting de gemeente en andere overheidsinstellingen. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met de andere ondernemersverenigingen in andere kernen van Lochem.  Ook onderhouden wij een intensieve band met de Vereniging Almens Belang (VAB).

Onze vereniging wil een belangrijke rol vervullen om een goed vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers. Om daarmee een leefbaar Almen te houden voor haar inwoners.

Wij organiseren jaarlijkse activiteiten in het dorp zoals de kerstmarkt en de sinterklaas intocht.

Iedere ondernemer kan zijn mening en ideeën bij de Vereniging kwijt.

Op deze website vindt u verder informatie en nieuws voor ondernemers over belangrijke ontwikkelingen in en rondom Almen.

Wilt u mee beslissen wordt dan lid van de Ondernemersvereniging Almen en stem mee tijdens de Algemene Ledenvergadering. Inschrijven kan via het formulier op deze website.